MAHKÛMUN-ALEYH


MAHKÛMUN-ALEYH
Kendi aleyhinde hüküm verilmiş olan

Yeni Lügat Türkçe Sözlük . 2009.